De ruimterace

Gebruik de ruimterace als activerende werkvorm of als activiteit in de laatste les voor de vakantie. Het is een spel waarbij studenten in teams vragen over de lesstof beantwoorden. Het team dat als eerste de meeste vragen goed heeft wint het spel.

Verdeel de klas in groepjes (het spel werkt met maximaal 12 groepjes) en gebruik per groepje één laptop. Start de ruimterace (toon dit scherm op de beamer) en laat elk groepje inloggen op Demander.

De ruimterace gebruikt de vragen van de actieve toets van je klaslokaal als vragenlijst. Je kunt de actieve toets veranderen vanaf het ruimteracescherm zelf.

Op de beamer (ruimteracescherm) verschijnt alleen de voortgang van de groepjes die zijn ingelogd. Om alleen de meest actuele te zien, kun je het beste van te voren eerst alle studenten uitloggen. Dit doe je vanaf het klasgegevensscherm:uitloggen

Het doel van het spel is om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Als je met je groepje een vraag goed beantwoord dan gaat je raketje een stapje naar voren.