Demander beschikbaar

Demander is nu online met een nieuwe site. Het was nodig om de site opnieuw te maken om op de toekomst voorbereid te zijn.

Demander biedt nu weer de oude vertrouwde functionaliteiten (toetsen, polls en ruimterace), maar in een nieuw jasje.

Site is in beta, ik kan pas na de zomervakantie weer gaan testen in de klas, dus als je bugs vindt, meldt ze me a.u.b. Alle feedback is welkom.

Inmiddels ben ik begonnen met het maken van een aantal nieuwe mogelijkheden. Als eerste moet er de mogelijkheid komen voor studenten om opdrachten in te kunnen leveren via Demander. Dit is een optie die het voor de docent handiger moet maken om werkstukken van de studenten te vergaren. Nu doe ik dat meestal via e-mail, maar dat is voor mij als docent lastig te beheren.